Chiều vợ thật khó

22/04/2014

Xếp hạng bài viết
Nằm chung thì bảo… chật giường/ Nằm riêng lại bảo… tơ vương con nào.

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều

Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi

Ban ngày làm việc tả tơi,

Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo… chật giường,

Nằm riêng lại bảo… tơ vương con nào

Lãng mạn thì bảo… tào lao,

Đứng đắn lại bảo… người sao hững hờ

Khù khờ thì bảo… giai tơ,

Khôn lanh thì bảo… hái mơ bao lần

Cả đời cứ mãi phân vân

Tơ lòng con gái biết mần sao đây!

(Sưu tầm)

Comments

comments