Giá và lương

02/10/2015

Xếp hạng bài viết

Gió đưa cái giá về trời,

Cho lương ở lại chịu nhiều đắng cay.

Giá ơi ta bảo giá này:

Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng.

Người ta đi cấy lấy công,

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề

Trông cho vật giá…rẻ rề,

Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi.

Bắc thang lên hỏi ông trời

Giá lương như thế, dân thời sống sao?

Ông trời ổng biểu kệ tao,

Mày đi hỏi sếp chứ tao biết gì !

CHUẨN CHỨ NHỈ???

Giá và lương

eco green city, thư giãn, di mua nha,

Comments

comments