Mấy điểm 10

11/04/2014

Xếp hạng bài viết
Một ông khách đến thăm nhà hỏi Tèo:

– Năm học này cháu được mấy điểm 10?

Tèo trả lời:

– Cháu được ít hơn năm ngoái một điểm 10.

– Vậy năm ngoái cháu được mấy điểm 10?

– Dạ, một ạ.

– !?

Quyết Đại Ka (Sưu tầm)

Comments

comments