Muỗi cũng nhớ lời Khổng Tử

04/04/2014

Xếp hạng bài viết
Hai vợ chồng nhà nọ ngồi dưới đèn đọc sách.

Một con muỗi cứ vo ve xung quanh người chồng. Anh này bực quá giơ tay đập chết cả đống muỗi. Người vợ thấy vậy bèn dè bỉu:

– Anh đúng là đồ dơ bẩn, không bao giờ chịu tắm rửa gì hết nên đến đâu cuốn muỗi theo đến đó. Anh ngồi chỗ nào muỗi cũng toàn chích anh thôi.

Nghe thế, chồng vỗ đùi thanh minh:

– Bởi vì con muỗi nó nhớ lời Khổng Tử đấy.

– Lời gì?

– Em không nhớ Khổng Tử từng nói sống là phải biết “gần quân tử, tránh xa tiểu nhân” sao?

Quyết Đại Ka (Sưu tầm)

Comments

comments