Sự khác nhau giữa yêu, đam mê và cưới

27/03/2014

Xếp hạng bài viết

Yêu là khi mắt bạn tìm nhau trong đám đông. Đam mê là khi môi bạn tìm nhau trong đám đông. Cưới là khi bạn đôn đáo tìm… con mình trong đám đông.

Yêu: Là khi bạn chia hết những gì bạn có.
Đam mê: Là khi bạn lấy hết những gì họ có.
Cưới: Là khi ngân hàng quản lý hết những gì bạn có.

Yêu: Là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu.
Đam mê: Là khi bạn gọi điện thoại để hẹn nhau vào… khách sạn.
Cưới: Là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm tra nhau.

Yêu: Là khi bạn ngồi viết thư tình.
Đam mê: Là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình.
Cưới: Là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là… hóa đơn tính tiền.

Yêu: Là khi chia tay ra về, bạn nói “Em yêu anh/ anh yêu em”.
Đam mê: Là khi chia tay ra về, bạn nói “Lần sau, cứ như thế nhé”.
Cưới: Bạn nói không thành tiếng: “May quá, thoát nợ”.

Yêu: Là khi bạn không biết đến ai khác.
Đam mê: Là khi không ai biết đến bạn.
Cưới: Ai cũng biết, nhưng bạn cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó.

Yêu: Là khi bạn tranh cãi xem mình sẽ sinh bao nhiêu đứa con.
Đam mê: Là khi bạn tranh nhau xem ai thỏa mãn trước.
Cưới: Là khi tất cả những gì bạn tranh cãi là tiền.

Yêu: Là khi khoái cảm không quan trọng lắm.
Đam mê: Là khi bạn ra đi nếu không còn khoái cảm.
Cưới: Lúc này bạn tự hỏi khoái cảm là gì?

Yêu: Là khi bạn không dám nghĩ đến chia tay.
Đam mê: Là khi bạn không dám nghĩ đến sống chung.
Cưới: Bạn chỉ nghĩ đến làm sao sống qua được hết một ngày.

Quyết Đại Ka (Sưu tầm)

Comments

comments