Chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai

16/05/2016

Xếp hạng bài viết

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

kđt đại kim hoàng mai

Chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư hoàn thiện báo cáo tổng hợp và dự thảo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 5/2016.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về giao đất, thu hồi đất, quản lý sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính về đất, bảo vệ tài nguyên, môi trường theo quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên môi trường.

Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng và kinh doanh nhà ở theo quy định của pháp luật; giám sát, đôn đôc chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch, trong đó các công trình cao tầng phải đảm bảo về số lượng tầng hầm (tối thiểu là 3 tầng hầm), đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn chống động đất, các dịch vụ công cộng (nhà vệ sinh công cộng, khu vui chơi ngoài trời…).

UBND quận Hoàng Mai thực hiện quản lý nhà nước về hành chính theo thẩm quyền, giám sát cộng đồng về quản lý các hoạt động xây dựng trên địa bàn liên quan đến dự án; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào dự án và tuân thủ pháp luậ.

Đồng thời, quận Hoàng Mai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các thủ tục, báo cáo UBND thành phố phê duyệt cập nhật, bổ sung các trường học tại dự án nêu trên vào Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội theo quy định hiện hành; tiếp nhận bàn giao trường tiểu học và trường trung học cơ sở để làm trường công lập trên địa bàn quận.

UBND thành phố cũng yêu cầu các Sở ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giải quyết các vấn đề có liên quan đến dự án theo thẩm quyền. Liên danh nhà đầu tư Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội và Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex chủ động làm việc với sở, ngành, đơn vị có liên quan để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Comments

comments