Tổng hợp các suất ngoại giao bán lại dự án The Legend

22/08/2018

Xếp hạng bài viết

Do không có nhu cầu ở, các nhà đầu tư và cán bộ công ty cổ phần Đại Việt Trí Tuệ tập hợp lại danh sách các căn hộ để chuyển nhượng lại cho khách hàng.

Danh sách căn hộ chuyển nhượng tại dự án The Legend:

 • A2105 (105.5m2) Nội thất bán full bao gồm hệ thống bếp.    Giá chuyển nhượng 39 triệu/m2
 • A2110 (106m2)    Nội thất bán full bao gồm hệ thống bếp.    Giá chuyển nhượng 38 triệu/m2
 • A2102 (73m2)      Nội thất bán full bao gồm hệ thống bếp.    Giá chuyển nhượng 38 triệu/m2
 • A1907 (85.5m2)   Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 40 triệu/m2
 • A1905 (105.5m2) Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 38 triệu/m2 (Đã bán)
 • A2005 (105.5m2) Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 38 triệu/m2 (Đã bán)
 • B1908 (85.5m2)   Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 40 triệu/m2
 • B2109 (72.5m2)   Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 45 triệu/m2
 • A908   (85.5m2)   Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 41 triệu/m2
 • B908   (85.5m2)   Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 38 triệu/m2 (Đã bán)
 • A1101 (64m2)      Nội thất cơ bản.                                         Giá chuyển nhượng 36 triệu/m2
 • A1806 (72.5m2)   Nội thất bán full, free 3 năm dịch vụ.         Giá chuyển nhượng 39 triệu/m2
 • A1805 (105.5m2) Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 40.5 triệu/m2
 • A2205 (105.5m2) Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 40.5 triệu/m2
 • A2207 (85.5m2)   Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 41.5 triệu/m2
 • A2208 (85.5m2)   Full nội thất bao gồm hệ thống bếp và tủ. Giá chuyển nhượng 41.5 triệu/m2

Comments

comments